ความเห็น 2353318

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

จริงอย่างครูเตือนกล่าวมาครับ เมื่อเด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ เขาจะชอบและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น