ความเห็น 2353316

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ลุงวอญ่าครับ ที่ทำอยู่ก็พยายามเน้นการพึ่งตนเอง มนุษย์พึ่งตนเองได้เมื่อไหร่ ความเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้ครับ