ความเห็น 2353312

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

ครูนายครับ ตรงใจในหลักของการยึดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน