ความเห็น 2353309

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

krugui ครับ เมื่อครูและเด็กลงมือและสำเร็จ ความเชื่อมั่นทำให้ขยายฐานกว้างขึ้น