ความเห็น 2353192

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

เป็นการให้ที่ทำให้คนมีความเข้มแข็ง

มิใช่ให้แบบที่กระทรวง พม.กำลังให้อยู่ ทำให้คนอ่อนแอ