ความเห็น 2352902

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ จะพยายามรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ

เพราะเด็กสมัยนี้ เขาสมาธิสั้นมาก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากครับ

ก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนใจเรียนสักเท่าไหร่ครับ