ความเห็น 2330190

ความสุขเมื่อทำ KM

เขียนเมื่อ 

KM เขาวางตำแหน่งให้เป็นขนมที่ไม่มีคนอยากรับประทาน

เรายังทานได้ ก็ทานไป ไม่มีใครแย่ง

ถ้าบอกใครว่าทำ KM จะทำให้บรรยากาศน่าเบื่อ กระบวน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ้าทำให้สนุก คงได้ประโยชน์มาก

คนร่วมก็ไม่คิดว่า กำลังอยู่ในกระบวนการจัดการความรู้