เสี่ยวิทย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ ปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
Usernameagrionic
สมาชิกเลขที่135017
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด ปี 2515 ที่ ต.เสาเภา  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช

เรียนหนังสือ  ประถม วัดปากด่าน

                  มัธยม  วัดราชาธิวาส  รหัส 20287

                  อุดมศึกษา  มหาวิยาลัยมหาสารคาม  รุ่นที่ 1 มมส.  รุ่นที่ 3 food tech

ทำงาน         บ.บางกอกซีเลคชั่นฟู้ดส์ จำกัด

                  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

                  บ.แมคคีย์ฟู้ดส์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

                  บ.สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม จำกัด

                  บ.อาหารนำไทยพัฒนา จำกัด  (เส้นบะหมี่นำชัย)

                  สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการเก็บเกี่ยวและแปรรูปสินค้าเกษตร

                  สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม  (1 พ.ค. 2550 ถึง ปัจจุบัน)

บทสรุป        ครอบครัว  การงาน  เครือญาติ  และสุขภาพ