ความเห็น 2312817

ประเมินผลการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ(2 ปี)ของผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ชีวิตหลังเกษียณ (ก่อนกำหนด) เพียง ๓ เดือนก็รู้สึกว่ามีความหมยมากขึ้นค่ะ  ได้มาเรียนรู้จากท่านอีก  รู้สึกชอบใจที่ท่านได้ปฏิบัติค่ะ  ขอให้มีความสุขในปีใหม่นะคะ