ความเห็น 2301793

การนั่งสนทนาและเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการวิจัยแบบ PAR กับชุมชนและกลุ่มประชาชน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ผ.อ.โรงเรียนท่านหนึ่ง เราหารือกันทุกวันว่าอยากจะทำแบบนี้ค่ะ "การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบโดยวิถีความรู้และบริหารจัดการตนเองเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้"

เนื่องจากในชุมชนมีความงดงาม มีวิถีชีวิต แต่ตอนนี้ความคิดเขาเปลี่ยนไปตามกระแส  แต่เราอยากเปลี่ยนความคิดให้เขาใหม่ แต่ไม่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตค่ะ 

ตอนนี้ได้แต่เข้าไปทำกิจกรรมกับชาวบ้านก่อน  รอสังเกตดูความพร้อม  วันก่อนพี่คิมก็ได้ความอดทนนั่งฟังคนเมาคุยปัญหาต่าง ๆ ให้ฟังสารพัดค่ะ

อุตส่าห์นุ่งผ้าซิ่นให้ดูกลมกลืนเป็น "คนบ้านบ้าน"  กำลังเรียบเรียงเรื่องเล่าผ่านบันทึกค่ะ

ขอขอบพระคุณความรู้ PAR ค่ะ