ความเห็น 2253604

ดอกไม้ในโลกมืด

เขียนเมื่อ 

"ดอกไม้ในโลกมืด...ยังมีคนที่มองเห็น

มองผ่านกรอแว่นเลนส์...เห็นไปถึงในใจ

แบ่งปันเอื้ออาทร..คือทานอันยิ่งใหญ่

ดอกไม้ในโลกมืด...ก็แบ่งบายในหัวใจ.....

ขอบคุณที่มองเห็นและช่วยเหลือ ...ชื่นชม