ความเห็น 2253585

ดอกไม้ในโลกมืด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ  คุณครู ป.1

การได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆ  แล้วทำให้คนอื่นรู้สึกมีค่าที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดความสุขจากการได้ทำให้ครับ