ความเห็น 2253584

ดอกไม้ในโลกมืด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ  คุณใบบุญ

เป็นการเขียนเรื่องเล่า เรื่องแรกของผมที่โรงพยาบาลพยายามเชียร์ให้ทุกคนบอกกล่าวเรื่องเล่าแบบ Humanized มีคนมาให้ความเห็นรู้สึกดีและมีคุณค่าครับผม