ความเห็น 2252002

ดอกไม้ในโลกมืด

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ คุณ PHATCHA ผมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆว่า เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราได้ในยามทุกข์ยาก

ขอบคุณครับ