ความเห็น 2250531

ความซื่อสัตย์ (Integrity) ในการทำงาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อาจารย์กิติยา...Ico32...

  • ใช่ค่ะ ถ้าสามารถสร้างให้ความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้
  • ประเทศชาติคงได้รับการพัฒนามากขึ้นกว่านี้นะค่ะ
  • ไม่ต้องการโทษใครหรอกค่ะ
  • แต่อยากให้เกิดขึ้นในตัวของแต่ละบุคคลมากกว่า
  • ถ้าความซื่อสัตย์สามารถเกิดขึ้นได้โดยจิตสำนึกของแต่ละคนได้
  • นั่นหมายถึง องค์กรก็สามารถทำให้ความซื่อสัตย์สามารถสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ค่ะ...
  • ขอบคุณค่ะ...