ความเห็น 2243242

ความตรง (Validity)

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีครับCMUpal ผมเขียนไว้ตอนที่เรียนวิจัยครับ