ความเห็น 2241063

ศิลปะสำหรับผู้สูงอายุ

ชอบทุกภาพ แต่ละภาพสื่อความรู้สึกในแง่มุมต่างกัน