ความเห็น 2224843

เรื่อง "ทุกข์" ของคนงานเหมืองชิลี

อ่านแล้วผมนึกถึงเพลงของคุณชาย เมืองสิงห์ เพลง "ทุกข์ร้อยแปด" ที่มีประโยคเด็ดคือ ทุกข์จัง ๆ ธรรมดา