ความเห็น 2117235

การล้างพิษในตับและถุงน้ำดี-โครงการฟื้นฟูสุขภาพของศีรษะอโศก (3-57)

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับ

เป็นบันทึกที่ น่าสนใจ มาก บันทึกหนึ่งเลย นะครับ

แวะมาอ่านผ่านสาย ตา อย่าง คร่าว ๆ

กับเวลาที่มีอย่างจำกัด

..

แต่สิ่งทีมีให้ทุกครั้ง...

คือ ความรู้สึก ดี ดี ที่มีต่อกัน ครับ

มิตรภาพ ที่คงเส้น คงวา