ความเห็น 208574

ความรู้เรื่อง ผู้สูงอายุ

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีค่ะ Mr_Jod ... ติดตามอ่านของอาจารย์ด้วยเหมือนกัน เรามา ลปรร. กันนะคะ
  • พอดีช่วงนี้ได้ไปฟังเรื่องผู้สูงอายุมากขึ้นในหลายๆ ด้าน ก็เลยนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับ ผู้ที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในงานของตัวเองได้ค่ะ
  • ถ้าหลายส่วนให้ความสำคัญ และช่วยกันหาวิธีการส่งเสริม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ก็จะเป็นสังคมที่อบอุ่นมากนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ