ความเห็น


เวทีศึกษาและพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของภาควิชาศึกษาศาสตร์

  • ขอแนะนำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจนะครับ
  • กิจกรรมที่เห็นจากภาพนี้ เป็นกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก ทั้งจากภาควิชาศึกษาศาสตร์และสาขาอื่นๆทั้งในและนอกคณะสัคงมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเวทีเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการวิจัยในขั้นสูงด้วยความสนใจ เช่น การศึกษาโปรแกรมการวิเคราะห์สถิติและข้อมูลขั้นสูง การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัย เป็นกิจกรรมวิชาการที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
  • อาจารย์ที่เป็นแหล่งวิทยาการหลักคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา
  • รวมทั้งขอแนะนำคุณดิเรก ที่เข้ามาร่วมสนทนาและนำข้อมูลมาเผยแพร่ช่วยกันนะครับ
  • คุณดิเรกเป็นวิศวกรและเคยทำงานในวิชาชีพวิศวกร ภาคเอกชน ได้ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์จากการทำงานมาระยะหนึ่งแล้วก็มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหิดล ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ของเรานี่เอง ในอนาคตเชื่อว่าจะเป็นผู้นำการพัฒนาในอีกแนวหนึ่งที่สามารถวางแผน ปฏิบัติการ กำกับและบริหารทั้งระดับมหภาคและจุลภาคได้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐาน มิติการพัฒนาสังคมและปัจจัยความเป็นมนุษย์
  • อยากชมคนรุ่นใหม่ว่าเก่งและมีอนาคตใหม่ๆดีครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี