ความเห็น 2070908

ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร สุดสุด ของ KM เติมเต็ม QA

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อาจารย์ JJ...

มาเรียนรู้มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ด้วยคนค่ะ...ขอบคุณค่ะ