ความเห็น 2070844

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณเบดูอิน

  • ค่ะ.. ผู้นำหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่
  • อาทิ แม่ทัพ  แม่น้ำ  แม่พระธรณี เป็นต้น
  • คุณเบดูอินคงจะสบายดีนะคะ
  • ทางโน้นฝนตกไหมคะ.