ความเห็น 2069786

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพี่krugui Chutima

  • พวกเราลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญฯสุรธรรม
  • ต่างมีหัวใจเดียวกันในการมีความมุ่งมั่นดำเนินกิจการลูกเสือไทย
  • เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
  • พี่สาวสบายดีนะคะ.. คิดถึงค่ะ.