ความเห็น 2069478

ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร สุดสุด ของ KM เติมเต็ม QA

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะอาจารย์ ประเด็นการจัดการความรู้ ที่ได้รับ KM ทำให้เป็นระบบ