ความเห็น 2068972

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แม่เสือเท่มากค่ะ  เด็ก ๆ ลูกเสือสำรองที่โรงเรียนพี่คิมน่ารักมากค่ะ  อยากจะเดินสวนสนามเหมือนพี่ ๆ เรียกร้องแต่ละเรียนลูกเสือ

วันนี้พี่คิมไปถอดประสบการณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ  ที่กทม.ถึงวันที่ ๕ จึงกลับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆมากมายค่ะ