ความเห็น 2056690

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ที่นี่ทำให้พี่คิมมีน้องชายผู้อารีเพิ่มขึ้นอีกคน  การเล่าของพี่คิมคือเล่าที่อยากจะเล่า เขียนที่อยากจะเขียนมากกว่าค่ะน้อง