ความเห็น 2023484

ตามไปให้กำลังใจเกษตรกรในชุมชนห้วยน้อย

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ พี่เขียวมรกต
  • เกือบจะทุกชุมชนที่มีปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ แต่มักถูกมองข้ามจากผู้คนในชุมชนเดียวกัน ทำไมเป็นอย่างนั้น น่าจะมีใครถอดสกัดองค์ความรู้นี้นะคะ