มุ่ยฮวง

มุ่ยฮวง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Usernamesansanee11
สมาชิกเลขที่24361
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2510 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป เอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก เกียรตินิยมอันดับ 2

จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

เริ่มรับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อ  2  มกราคม 2533

ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์