ความเห็น


ผมเคยเขียนไว้ช่วงต้นของข้อเขียนว่า ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 นี้ ครูปลั่งศรี มูลศาสตร์ จะมีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ มาบัดนี้รายละเอียดเกี่ยวกับวันจัดงานของท่านอยู่ในมือของผมแล้วครับ ดังนี้

17.00 น.ของวันที่ 25 มิถุนายน 2553 บรรดาศิษย์ทั้งหลายในเมืองสุรินทร์ร่วมกันจัดงานเลี้ยงและมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อท่าน ที่ห้องประชุมใหญ่โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

13.00-16.00 น.ของวันที่ 26 มิถุนายน 2553 มีการจัดปาฐกถา"ปลั่งศรี มูลศาสตร์"ขึ้น ในหัวข้อ"เยาวชนไทย ก้าวไกล ใฝ่ดี"โดยได้วิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน 2 ท่านมาร่วมอภิปรายคือคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ (หญิง) และคุณแทนคุณ จิตอิสระ (อี้) ซึ่งผมหวังว่าเยาวชนกว่า 1,000 คนในจังหวัดสุรินทร์ที่จะมากันแน่นห้องประชุมใหญ่โรงแรมทองธารินทร์ จะได้รับประโยชน์จากงานในครั้งนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี