ความเห็น 2017139

ทฤษฎีการวิวัฒนาการ ความเท็จที่ถูกเชื่อถือ(1)

เขียนเมื่อ 

สลามคะ..

อ่านแล้วชอบคะ....เห็นด้วยกับ อ.อัสสะกอมีมากคะ....

"หลักการศรัทธาในอิสลามจะมีเหตุและผลที่ไม่ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ขัดแย้งในตัวเอง ไม่ถูกยกเลิก ไม่ตกยุคหรือล้าสมัย เพราะไม่ได้มาจากการใช้ความคิดของมนุษย์เอง ไม่ใช่ความคิดของศาสดาคนใดๆ แต่เป็นความรู้ กฏ ข้อบังคับ หรือธรรมนูญที่ผู้ที่สร้างมนุษย์เองนั่นแหละเขียนขึ้น โดยภาษาจะเรียกผู้สร้างนั้นว่าพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่" ...นี่คือความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คะ...