ความเห็น 2014177

โครงการคุณธรรมนำความรู้ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

อ้อยเล็ก
เขียนเมื่อ 

นักเรียนทุกคนครูรับทราบ...ค่อยๆทะยอยส่งมานะ...เดี๋ยวจะเปิดบล็อกส่งงานให้นะ...ขอให้ฝึกทำให้ชำนาญก่อนนะ...