ความเห็น 1986622

107 ปีแห่งรัก หมะเมียะ - เจ้าศุขเกษม

เขียนเมื่อ 

คุณรักษ์ครับ

ผมสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ผมนำเรื่องหมะเมียะเล่าเป็น "เรื่องเล่าเร้าพลัง"ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ในการสอนประวัติศาสตร์เมืองยวมใต้ (เมืองแม่สะเรียง)เมืองหน้าด่านที่สำคัญของล้านนา ปรากฏว่านักศึกษาชอบมาก เรื่องนี้สอนคนรุ่นหลังในหลายแง่มุม แง่มุมที่สำคัญคือ การเมืองทำลายความรัก ไม่ว่ายุคไหนๆ การเมืองทำลายความรักความสามัคคี คุณรักษ์ว่าจริงไหมครับ

อาจารย์เก