ความเห็น 1986610

107 ปีแห่งรัก หมะเมียะ - เจ้าศุขเกษม

เขียนเมื่อ 

คุณจตุพร

ไปขอข้อมูลที่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ ทำกันหลายระยะกว่าจะเสร็จ ผมได้ไปทำหน้าที่แทนผอ.เขต ครั้งหนึ่ง หรือลองเข้าwebของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจจะมีในนั้น

อาจารย์เก