ความเห็น


ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : มีสาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่น มาจากการเลี้ยงดู พันธุกรรม การอบรมสั่งสอน

บางทีก็เกิดจากความไม่สนใจที่จะเรียนรู้

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : เกิดจากการที่เด็กได้รับการปลูกฝังที่ดีจากครอบครัว โรงเรียน เด็กฉลาดจะสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น พ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี