ความเห็น 1924904

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ มากครับ มีความสุขดี นักเรียนปิดเทอมแล้วใช่ไหม งานหายยุ่งหรือยังครับ...