ความเห็น 1924839

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

เล่าอะไรให้พี่เขาฟังนั่น

พี่ถึงหัวเราะมากมายขนาดนี้

ตกลงกลับมาแล้ว ..ไม่เจอทะเล

แล้ว..ไข่เค็มล่ะ..เจอมั๊ย..