ความเห็น 191233

ในประเทศไทยไม่มีเจ้าของ Mind Map (ไม่ใช่ "Mind Maps")

เขียนเมื่อ 

Mind Map ไม่เติม s ไม่เป็น trademark ของใครครับ ถือเป็น generic name ใครๆ ก็ใช้ได้ครับ

แต่ถ้า Mind Maps (เติม s) จะใช้ในอเมริกาหรืออังกฤษต้องไปขอฝรั่งชื่อ Tony Buzan

แต่ Mind Maps (เติม s) ใช้ในประเทศที่เจริญแล้ว อย่างเช่น แคนาดา ได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร