ความเห็น 1898769

ระยะสุดท้ายของชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับ

เข้ามาอ่านบันทึกนี้ แล้วรู้สึกคล้อยตาม นะครับ

ขอดวงวิญญานของเขา จงไปสู่ภพภูมิที่ดี

คนดี มีความซื่อสัตย์ รู้จักหน้าที่ตนเอง ย่อมเป็นที่รักในทุกที่ที่เขาไป