ความเห็น 1893266

๗. ความงามในความต่าง...Critical and Inspiration Art ในเวที UKM3/2549

เขียนเมื่อ 

สวยครับภาพนี้ คุณนิลสมัยเริ่มต้นเขียนสีน้ำที่แปลก เริ่มจากเขียนคนเหมือนก่อนแล้วค่อยมาเขียนทิวทัศน์ โดยทั่วไปแล้วคนจะฝึกมือกับหุ่นนิ่งและทิวทัศน์ก่อน พออยู่มือ อ่านแสงเงาและสีสันแตกฉาน สั่งมือได้และรู้จังหวะของสีน้ำดีแล้ว จึงจะค่อยๆยกระดับไปเขียนคนและคนเหมือน แต่นี่เล่นเขียนคนเหมือนจนปรุหมดแล้ว พอมาเขียนทิวทัศน์ก็เลยสบายนะครับ