ความเห็น 189029

มองจันทร์:จินตนาการ.....ความจริง

เขียนเมื่อ 
เรื่องเล่าของคุณแม่..เป็นเรื่องชวนจำ และชวนประทับใจของลุกเสมอ ครับ...ผมเชื่อเช่นนั้น