ความเห็น 1885663

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต”(ต่อ)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ -ขอร่วมอ่านสรุปผลการประชุมด้วยคนนะครับ -"ปัญหาขาดการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม คนรุ่นใหม่ไม่นิยมการทำการเกษตร อันเนื่องมาจากระบบการศึกษาสอนให้เกษตรกรห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรรม" ข้อสรุปนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ... -ขอบคุณครับ..