ความเห็น 187977

ไว้อาลัย

เขียนเมื่อ 
P

หนูนิด

       พี่ ไม่ว่าง  16-18 มี.ค. อยู่เขาใหญ่ และ  20- 22

ก็ มีค่ายต่อ.... 

       หนูนิด ก็โปรแกรมเยอะ เหมือนกันนา เดินสายแจม

ดี ดี ....เพื่อนเยอะดี