ความเห็น 187567

เมื่อใดที่ได้เห็น "ความคิด" ชีวิตก็จะอยู่กับ “ความจริง”

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่บันทึกช่วยย้ำเตือน
  • บ่อยครั้งก็ลืมตัวไปเหมือนกัน (บ่อยๆ)