ความเห็น 1868837

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต”(ต่อ)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับอ.ธุวนันท์
  • เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรและเครือข่ายผู้บริโภค  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  • สำหรับหน่วยงานและองค์กรแห่งการประสานงานจะต้องจะต้องออกแรงให้มากหน่อยนะครับครับ
  • ขอให้อาจารย์มีความสุขกับงานที่ทำนะครับ