ความเห็น 183678

มองโลกจากอีกมุมโลก (Book Tag)

เขียนเมื่อ 

มายกมือร่วมรุ่นค่ะ

หนังสือยุค 2505-2516 น่าจะเป็นช่วงทองของหนังสือแปลที่ดีๆ หลายเล่มนะคะ อย่างเช่น

หนังสือชุดบ้านเล็ก โดย ลอรา อิงกัลล์ ไวล์เดอร์ แปลโดย สุคนธรส โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมสาส์น เป็นผู้แทนจำหน่ายเป็นหนังสือที่ออกมารุ่นราวคราวเดียวกับหนังสือแปลดีๆ เช่นเหมาโหลถูกกว่า  ของ Gilbreth & Carey ที่แปลโดยเนื่องน้อย ศรัทธา และจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดบำรุงสาส์น ฮัคเกิลเบอร์รี ฟินน์ ของ มาร์ก ทเวน  กัลลิเวอร์ ผจญภัย ของยอนาธัน สวิฟต์ เกาะมหาสมบัติของรอเบอร์ต ลุยส์ บัลฟูร์ ทั้ง 3 เล่ม แปลโดยอาษา ขอจิตต์เมตต์ จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ก้าวหน้า และช่วงเดียวกันกับหนังสือแปลของสันตสิริชุดทรัพย์ในดิน ของเพอร์ล เอส. บั๊ค

ในช่วงเดียวกับ หนังสือน้องศรีธนญชัย ของ พ. บางพลี จนถึงช่วงปลาย ของ 2510+ ที่หนังสือแปลของ อ. สนิทวงค์ ก็โลดแล่นครองใจอย่างเรื่อง ไฮดี้ ของ Johanna Spyri 

..

มาอยู่ร่วมรุ่น(หรืออาจสูงวัยกว่า)อาจารย์ค่ะ