ความเห็น 182073

มองจันทร์:จินตนาการ.....ความจริง

เขียนเมื่อ 
  • บ่อยครั้งเห็นมุมคิดการบอกเล่าเรื่องต่าง ๆ ของอาจารย์ที่มีต่อลูก..ผมสัมผัสถึงการมองชีวิตที่ละเอียดอ่อนของแม่ที่มีต่อลูก
  • โลกหมุนไป  ไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • แต่ชีวิตของเรากลับเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  ... ความจริง ความฝัน และความหวังก็เติบโตขยายใหญ่ขึ้นตามการหมุนไปของโลกและชีวิต
  • ขอให้มีพลังในการขับเคลื่อนงานนะครับ