ความเห็น 180982

ขอหยุดบันทึกบล็อก ๗ วัน ค่อยพบกันเมื่อกลับจากนิวซีแลนด์

ขอบคุณ คุณนภัส ครับ จะเก็บเกี่ยวความรู้มาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปครับ