ความเห็น 180749

กระบวนการสำคัญกว่าเป้าหมาย : ท่องเที่ยวชุมชนภูชี้ฟ้า

เขียนเมื่อ 

มีเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ภูชี้ฟ้าครับ

ผมรู้จักท่านนายก อบต.ที่อยู่ตรงนั้น และพื้นที่ภูชี้ฟ้า กำลังเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น อีกไม่ช้าครับ คุณ

P