ความเห็น 1742571

20 ปี อัสนี วสันต์ "เด็กเลี้ยงแกะ" คลั่งไคล้ หรือ ศรัทธา

เขียนเมื่อ 

ชอบอัสนีและวสันต์มากเหมือนกัน

เพราะอัสนี เกิดปีเดียวกัน

คนอะไร ตัวนิดเดียว แต่เสียงทรงพลังมากเลย